Ako zmerať hliníkové žalúzie

Vymenili ste okná a potrebujete na ne ešte hliníkové žalúzie? No nechcete volať firmu, ktorá by vám vymerala potrebné rozmery žalúzií a namontovala ich, ale chcete si to spraviť svojpomocne? Tak v dnešnom článku si povieme ako vymerať hliníkové žalúzie.

Najprv sa meria šírka žalúzie

Meria sa rozmer skla medzi lištami, nemerajte rozmer medzi gumovým tesnením líšt, medzera medzi oknom a žalúziou je potom príliš veľká. Toto neplatí pre staré drevené panelákové okná, tam merajte rozmer skla medzi tesniacimi gumami.

Rozmer merajte najlepšie v hornej časti okna, kde bude žalúzia uchytená, rozmer prekontrolujte tiež v spodnej časti a na strede okna.

Výška sa meria rovnako ako šírka

K rozmeru odmeranej výšky si pripočítame ešte 15mm. Robí sa to preto, aby sme zaistili, že hliníkové žalúzie dosadnú po montáži až na spodnú lištu a nevznikne tak medzera medzi žalúziou a spodnou lištou okna.

Ideálny stav je, keď spodná lišta žalúzie dosadne na dolnú zasklievaciu lištu a pri naklopení nevzniká medzera.

Meriame aj hĺbku zasklievacej lišty

Hĺbku zasklievacej lišty meriame preto, aby sme zistili či horný profil žalúzie bude mať dostatočný priestor pre usadenie. V prípadoch, kedy je zasklievacia lišta hlboká menej ako 15 mm sú potrebné dištančné podložky, tie podložia žalúziu v mieste jej uchytenia na krídle okna. Plytké zasklievacie lišty majú často staré plastové okná.

Odmeranie a montáž žalúzií zvládne každý z nás, nie je to nič ťažké čoho by sa mal človek báť.